Posts tagged ‘teaching’

For the fourth consecutive year, this afternoon I started to impart my classes of Illustration applied to the new media and formats at the Design College BAU in Barcelona. It is in the framework of the Postgraduate Degree in Illustration and I am eager to begin!

CAT: Per quart any consecutiu, aquesta tarda començo a impartir les meves classes d’Il·lustració aplicada a nous suports i formats en el Centre Universitari de Disseny BAU, de Barcelona. És en el marc del Postgrau en Il·lustració i estic desitjós de començar!

ESP: Por cuarto año consecutivo, esta tarda empiezo a impartir mis clases de ilustración aplicada a nuevos soportes y formatos en el Centro Universitario de Diseño BAU de Barcelona. Es en el marco del Postgrado en Ilustración y estoy deseando empezar!

Leave a comment

These days, and for a new year, I once again become a professor in the Postgraduate Degree in Digital Illustration and New Media at the prestigious Dessign College BAU, in Barcelona. As always, it is a joy to living this experience with a fantastic students.

CAT. Aquests dies, i per un nou any, torno a fer de professor al Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans, al prestigiós Centre Universitari de Disseny BAU, de Barcelona. Com sempre, és tot un goig viure aquesta experiència amb uns alumnes fantàstics.

ESP. Estos días, y por un nuevo año, vuelvo a hacer de profesor en el Postgrado en Ilustración Digital y Nuevos Medios, para el prestigioso Centro Universitario de Diseño BAU, de Barcelona. Como siempre, es todo un  placer vivir esta experiencia con unos alumnos fantásticos.

Leave a comment

idep-illustration-1

I am very pleased to inform you that this Tuesday I debut as a teacher at the  School of Image and Design IDEP Barcelona. I will share my knowledge about illustration and its application in the digital field with students of the Master in Graphic Design and Applied Illustration, Master of Illustration, Motion Graphics and 3D and the Postgraduate in Illustration applied to Design.

CAT. Estic molt content de poder-vos dir que aquest dimarts m’estreno com a docent a l’Escola Superior d’Imatge i Disseny IDEP Barcelona. Compartiré els meus coneixements sobre il·lustració i la seva aplicació en el camp digital amb els alumnes del Màster en Disseny Gràfic i Il·lustració Aplicada, el Màster d’Il·lustració, Motion Graphics i 3D i el Postgrau en Il·lustració aplicada al Disseny.

ESP. Estoy muy contento de comunicaros que este Martes me estreno como docente en la Escuela Superior de Imagen y Diseño IDEP Barcelona. Compartiré mis conocimientos sobre ilustración y su aplicación en el campo digital con los alumnos del Master en Diseño Gráfico e Ilustración Aplicada, el Master de Ilustración, Motion Graphics y 3D y el Postrado en Ilustración aplicada al Diseño.

Leave a comment

backtoteaching_xavi_ramiro

Today I started as a professor in the Postgraduate Degree in Digital Illustration and New Media at the prestigious Dessign College BAU, in Barcelona. I am pleased to transmit my knowledge and passion for the profession to others.

CAT. Avui començo com a professor en el Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans, al prestigiós Centre Universitari de Disseny BAU, de Barcelona. Estic molt content de poder transmetre els meus coneixements i passió per l’ofici a altres persones.

ESP. Hoy empiezo como profesor en el Postgrado en Ilustración Digital y Nuevos Medios, para el prestigioso Centro Universitario de Diseño BAU, de Barcelona. Estoy muy contento de poder transmitir mis conocimientos y mi pasión por la profesión a otras personas.

Leave a comment

postgrau_bau_xavi_ramiro

Last week I finished the classes I’ve taught this course in the Postgraduate Degree in Illustration at the Design College of Barcelona (BAU). It has been, again, a wonderful experience.
I am delighted, as from the month of October I will teach again. This time in the new Postgraduate Degree in Digital Illustration and New Media. I can not wait to get started!

CAT. La setmana passada vaig acabar les classes que he impartit aquest curs al Postgrau en Il·lustració al Centre Universitari de Disseny de Barcelona (BAU). Ha estat, de nou, una experiència magnifica.
Estic encantat, perquè a partir del mes d’octubre tornaré a fer classes. Aquest cop al nou Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans. Ja tinc ganes de començar i encara falten uns mesos!!!

ESP. La semana pasada acabé las clases que he impartido este curso en el Postgrado en Ilustración del Centro Universitario de Diseño de Barcelona (BAU). Ha sido, de nuevo, una experiencia magnifica.
Estoy encantado, ya que a partir del mes de Octubre volveré a impartir clases. Esta vez en el nuevo Postgrado en Ilustración Digital y Nuevos Medios. ¡Ya tengo ganas de empezar y aún faltan unos cuantos meses!

Leave a comment

logobau

For another year, I feel fortunate to be part as a professor inside the Postgraduate Degree in Illustration in the Dessign College BAU (Barcelona), coordinated by Berto Martínez. I will impart class in the category of New Media and Formats. I really want to start!

CAT. Un any més, em sento afortunat de formar part com a professor del Postgrau en Il·lustració del Centre Universitari de Disseny BAU (Barcelona), coordinat per en Berto Martínez. Impartiré classes dins la categoria de Nous Suports i Formats. Ja tinc moltes ganes de començar!

ESP. Un año más, me siento afortunado de formar parte como profesor del Postrado en Ilustración, del Centro Universitario de Diseño BAU (Barcelona), coordinado por Berto Martínez. Impartiré clases en la categoría de Nuevos Soportes y Formatos. ¡Qué ganas de empezar!

 

Leave a comment

logobau

The following Monday, April 27, I begin a new experience as a professional illustrator. I will impart classes at the prestigious Dessign College BAU, in Barcelona, inside the Postgraduate Degree in Illustration, New Media and Formats module. I am very happy with this new experience and I hope to be a good teacher.

CAT. Aquest dilluns vinent, 27 d’abril, obro un nou camí en aquesta professió vocacional que em té enamorat. Començaré a impartir classes en el prestigiós Centre Universitari de Disseny BAU, de Barcelona, dins el Postgrau en Il·lustració, en la categoria de Nous Suports i Formats. Estic molt content de fer aquest pas i desitjo saber transmetre la meva experiència de la millor manera possible.

ESP. Este próximo lunes 27 de Abril, abro otro camino en esta profesión vocacional que me tiene enamorado. Empezaré a impartir clases en el prestigioso Centro Universitario de Diseño BAU, de Barcelona, dentro del Postrado en Ilustración, en la categoría de Nuevos Soportes y Formatos. Estoy muy contento de dar este paso y espero saber transmitir mi experiencia de la mejor manera posible.

Leave a comment