Posts tagged ‘teacher’

These days, and for a new year, I once again become a professor in the Postgraduate Degree in Digital Illustration and New Media at the prestigious Design College BAU, in Barcelona. As always, it is a joy to living this experience with a fantastic students.

CAT. Aquests dies, i per un nou any, torno a fer de professor al Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans, al prestigiós Centre Universitari de Disseny BAU, de Barcelona. Com sempre, és tot un goig viure aquesta experiència amb uns alumnes fantàstics.

ESP. Estos días, y por un nuevo año, vuelvo a hacer de profesor en el Postgrado en Ilustración Digital y Nuevos Medios, para el prestigioso Centro Universitario de Diseño BAU, de Barcelona. Como siempre, es todo un  placer vivir esta experiencia con unos alumnos fantásticos.

Leave a comment

backtoteaching_xavi_ramiro

Today I started as a professor in the Postgraduate Degree in Digital Illustration and New Media at the prestigious Dessign College BAU, in Barcelona. I am pleased to transmit my knowledge and passion for the profession to others.

CAT. Avui començo com a professor en el Postgrau en Il·lustració Digital i Nous Mitjans, al prestigiós Centre Universitari de Disseny BAU, de Barcelona. Estic molt content de poder transmetre els meus coneixements i passió per l’ofici a altres persones.

ESP. Hoy empiezo como profesor en el Postgrado en Ilustración Digital y Nuevos Medios, para el prestigioso Centro Universitario de Diseño BAU, de Barcelona. Estoy muy contento de poder transmitir mis conocimientos y mi pasión por la profesión a otras personas.

Leave a comment

logobau

The following Monday, April 27, I begin a new experience as a professional illustrator. I will impart classes at the prestigious Dessign College BAU, in Barcelona, inside the Postgraduate Degree in Illustration, New Media and Formats module. I am very happy with this new experience and I hope to be a good teacher.

CAT. Aquest dilluns vinent, 27 d’abril, obro un nou camí en aquesta professió vocacional que em té enamorat. Començaré a impartir classes en el prestigiós Centre Universitari de Disseny BAU, de Barcelona, dins el Postgrau en Il·lustració, en la categoria de Nous Suports i Formats. Estic molt content de fer aquest pas i desitjo saber transmetre la meva experiència de la millor manera possible.

ESP. Este próximo lunes 27 de Abril, abro otro camino en esta profesión vocacional que me tiene enamorado. Empezaré a impartir clases en el prestigioso Centro Universitario de Diseño BAU, de Barcelona, dentro del Postrado en Ilustración, en la categoría de Nuevos Soportes y Formatos. Estoy muy contento de dar este paso y espero saber transmitir mi experiencia de la mejor manera posible.

Leave a comment