Sometimes, I also like to show my non-professional work, sketching just for pleasure! Lately, I’ve been drawing people I see on the street or on my train trips.

CAT. De tant en tant, també m’agrada mostrar la meva feina no professional, els esbossos que faig per gust! Últimament, em dedico a dibuixar gent que veig al carrer o en els meus viatges en tren.

ESP. De vez en cuando, también me gusta mostrar mi trabajo no profesional, os bocetos que hago por placer! Últimamente, me dedico a dibujar a la gente que veo por la calle o en mis viajes en tren.