Posts tagged ‘letter’

Some photographs that show my work in the book “Una festa de disfresses (o)” – A costume party (o) -, Susana Peix & Xavi RamiroSalvatella Editorial.

CAT. Algunes fotografies que recullen la meva feina en el llibre “Una festa de disfresses (o)”, Susana Peix i Xavi RamiroSalvatella Editorial.

ESP. Algunas fotografías que recogen mi trabajo en el libro “Una fiesta de desfraces (o)“, Susana Peix y Xavi RamiroSalvatella Editorial.

Leave a comment

And this is the third title of the collection “Escola de les lletres” –School of letters–. It is called “The problem of the Ar (r,rr)” (Susana Peix & Xavi RamiroSalvatella Editorial).

CAT. I aquest és el tercer títol de la col·lecció “Escola de les lletres“. Es diu “El problema de la Erra (r,rr)” (Susana Peix i Xavi RamiroSalvatella Editorial).

ESP. Este es el tercer título de la colección “Escuela de las letras”. Se llama “El problema de la Erre (r,rr)” (Susana Peix y Xavi RamiroSalvatella Editorial).

1 Comment

20M


A9R5a40-213ae8d6

A9R5a40-213ae8d6

A9R5a40-213ae8d6

New illustration for the newspaper 20 Minutos. Cover about the article “Internet, letter by letter”. More info (in spanish): http://www.20minutos.es/noticia/2136267/0/dia-de-internet/red/de-la-a-a-la-z/
CAT. Nova il·lustració al diari 20 Minutos. Coberta sobre l’article “Internet, lletra a lletra”. Llegiu-lo.
ESP. Nueva ilustración para el diario 20 Minutos. Portada sobre el artículo “Internet letra a letra”. Leer.

Leave a comment