Posts tagged ‘Education’

puntdevista230615

Columnist: Ponç Feliu (Article in catalan): http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/864345

Arran del meu article sobre narcisisme escolar m’han arribat anècdotes de les quals trameto les dues següents:

A). Una cua davant la caixa d’un supermercat. La caixera comptava el que havia de pagar una anciana, primera de la cua. Darrera d’ella, una mama jove amb cotxet i nen, al qual feien patxoca les varius de l’anciana i s’hi entretenia apuntant-les amb els peus. A mesura que l’anciana s’anava apartant, la mare li anava acostant el cotxet perquè el nen arribés millor amb les seves cames a les varius i poder així colpejar-les amb més precisió i no quedar frustrada la diversió del seu petit. Finalment, l’anciana, adolorida, va advertir a la mare que aquells copets del seu nen li feien mal, amb el prec que reculés el cotxet. “Ho sento, senyora, però jo al meu fill l’educo en llibertat”, va ser la resposta de la mare, sense variar ni un centímetre la posició del cotxet. Un jove, el tercer component de la fila, indignat per aquella escena, va anar a buscar un pot de tomàquet i el va buidar sobre el cap de la mare. En protestar aquesta iradament, el noi va replicar: “Ho sento, senyora, però els meus pares varen educar-me en llibertat”.

B). El segon cas va passar a un institut. Per proporcionar-se diversió un alumne va cremar en públic un llibre de la biblioteca del centre. En notificar l’equip directiu als seus pares que el fill seria sancionat, la resposta dels progenitors va ser la mateixa que la de la mare del supermercat: que ells, com a pares moderns, educaven els seus fills en llibertat.

La crema de llibres ha estat una constant històrica. Des de l’incendi de la fabulosa biblioteca d’Alexandria fins a les fogueres públiques i rupestres dels franquistes i les més ritualitzades dels nazis. Fins al pobre Alonso Quijano li cremaren els seus llibrers de cavalleries tret de l’Amadís de Gaula i el Tirant Lo Blanch.

Cremacions, és clar, aberrants, però humanes, en el sentit que deriven d’una raó perversa, però al capdavall, raó.

La cremació del llibre per part de l’alumne, en canvi, ens retrotrau a un món anterior a l’axiologia, comporta una regressió a una etapa evolutiva en què l’agressivitat no calia ser sublimada a l’empara d’una ideologia integrista. Aquesta cremació és més greu perquè l’alumne no buscava l’exterminació d’una idea expressada en el llibre, sinó la destrucció per la destrucció. Tant li feia liquidar el llibre com una cadira o qualsevol altre estri.

“Educar en llibertat”. Llibertat, el valor més preciós junt amb l’amor. De l’amor espuri i mercenari en diem prostitució. Com s’haurien d’anomenar, doncs, els pares que així prostitueixen la sagrada llibertat? I com pot defensar-se d’ells la societat?

Un amic massa apassionaT i contundent apuntava com a solució el que ell qualificava d’expropiació temporal del nen per part dels poders públics fins a la rehabilitació dels pares. Matisant aquesta solució extrema, tampoc s’esdevé tan inexacte ponderar que qui educa els fills en aquesta llibertat els està maltractant, causant-los, potser de per vida, gravíssimes nafres psicològiques. Retirar la custòdia a aquests pares, prèvia declaració de desemparament, fins que acreditin l’adquisició d’unes mínimes aptituds educatives potser sí donaria la mesura d’una societat autènticament amatent i curosa amb els drets dels infants. I també la mesura de la necessària defensa social davant aquests futurs monstres així “educats en llibertat”.- Ponç Feliu

Leave a comment

escola_illa_xaviramiro

On Monday 15 December, I had the opportunity to give a talk about my work at the School of Art and Design ILLA in Sabadell (Barcelona). It was very rewarding and enriching. Thanks to all the students and teachers.

CAT. El passat dilluns 15 de desembre, vaig tenir l’oportunitat de donar una xerrada sobre la meva feina a l’Escola d’Art i Disseny ILLA, de Sabadell. Va ser molt gratificant i enriquidor. Gràcies a tots els estudiants i professors.

ESP. El pasado lunes 15 de diciembre, tuve la oportunidad de dar una charla sobre mi trabajo en la Escuela de Arte y Diseño ILLA, en Sabadell. Fue muy gratificante y enriquecedor. Gracias a todos los alumnos y maestros.

Leave a comment

idep

On Tuesday November 25th, I had the opportunity to do a talk about my work at the High School of Image and Design IDEP, from Barcelona. Talking with students and show my illustrations was a fantastic experience!
CAT. El passat dimarts 25 de novembre, vaig tenir l’oportunitat de fer una xerrada sobre la meva feina a l’Escola Superior d’Imatge i Disseny IDEP, de Barcelona. Parlar amb els estudiants i mostrar-les les meves il·lustracions va ser una experiència fantàstica.
ESP. El pasado Martes 25 de Noviembre, tuve la oportunidad de hacer una charla sobre mi trabajo en la Escuela Superior de Imagen y Diseño IDEP, de Barcelona. Hablar con los estudiantes y mostrarles mis ilustraciones fue una experiencia fantástica.

Leave a comment

Apps i Educació - Xavi RamiroThis Monsters Band event, will be on April 5 in Granollers (Barcelona, Catalonia). It is a debate about the world of applications and its relation to early childhood education. More info: Facebook Event Page

CAT. Il·lustració publicitària per a la taula rodona “Apps i Educació”, el pròxim 5 d’abril a Granollers. Més informació: Pàgina de l’esdeveniment a Facebook.

ESP. Ilustración publicitaria para la mesa redonda “Apps i Educació”, el próximo 4 de abril en Granollers (Barcelona). Más información: Página del evento en Facebook.

Leave a comment