The exhibition that I inaugurate on September 4, Lockdown days in Santa Eugènia: sketches and illustrations, was the Theme of the Day in yesterday’s Diari de Girona (Girona city newspaper). You can read the article (in catalan) here.

CAT. L’exposició que inauguro el pròxim 4 de Setembre, Dies de confinament a Santa Eugènia: esbossos i il·lustracions, ha estat el Tema del Dia al Diari de Girona d’ahir. Pots llegir l’article aquí.

ESP. La exposición que inauguro el próximo 4 de Septiembre, Días de confinamiento en Santa Eugènia: esbozos e ilustraciones, ha sido el Tema del Día en el Diari de Girona de ayer. Puedes leer el artículo (en catalán) aquí.