Revista Esguard - Teatre - Xavi Ramiro

A night at the theater” has been chosen one of the 10 best covers of the 99 issues of the Esguard magazine. So happy!

CAT. “Un dia al teatre” ha estat escollida una de les 10 millors portades dels 99 números de la revista Esguard. Estic molt content!

ESP. “Un día en el teatro“, ha sido elegida como una de las 10 mejores portadas de los 99 números de la revista Esguard. ¡Estoy muy contento!