In this August’s issue, I was interviewed in El Full de l’Albera Marítima, the cultural magazine of my birth-town, Portbou. It has been a joy that they thought of me. Thank you very much!

CAT. En el número d’aquest mes d’agost, m’han entrevistat a El Full de l’Albera Marítima, la revista cultural del meu poble, Portbou. Ha estat una gran alegria que pensessin en mi. Moltes gràcies!

ESP. En el número de este mes de Agosto, me han entrevistado en El Full de l’Albera Marítima, la revista cultural de mi pueblo, Portbou. Ha sido toda una alegría que pensaran en mi. Muchas gracias!