1. Sisters (m, n, b, v)
Germanes (m,n,b,v) / Hermanas (m,n,b,v)
2. The point of the Jay (g,j,f)
El punt de la Jota (g,j,f) / El punto de la Jota (g,j,f)
3. The problem of the Ar (r,rr)
El problema de la Erra (r,rr) / El problema de la Erre (r,rr)
4. A costume party (o)
Una festa de disfresses (o) / Una fiesta de disfraces (o)
5. The Sleepy Zed (z) 
La ZETA dormilega (z) / La ZETA dormilona (z)
6. The Chinese Letter (字)
La lletra xinesa () / La letra china ()
7.EX and mathematics (x)
La ICS i les matemàtiques (x) / La EQUIS y las matemáticas
8.A scary trip (u)
Una excursió de por (u) / Una excursión de miedo
9.A for artist (a)
A, d’artista (a) / A de artista (a)

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave